Złożenie wniosku koncesyjnego w KRRiT

12 grudnia 2019 roku SandBoxMedia wystąpiła do KRRiT o nadanie koncesji na nadawanie kanału telewizyjnego w sieciach kablowych. Stanowi to pierwszy krok w celu uruchomienia planowanego przez spółkę kanału telewizyjnego kierowanego do szerokiej widowni telewizyjnej. Więcej szczegółów wkrótce.