Kontakt

Nadawca programu MIXTAPE

Adres:
SandBox Media sp. z o.o.
ul. Chmielna 2/31
00-020 Warszawa

NIP: 525-280-07-54
KRS: 0000803457

Tel: +48 883 665 194
E-mail: kontakt @ sandboxmedia.pl

Zgodnie z wpisem w KRS jedynymi udziałowcami i beneficjentami rzeczywistymi są:

Marcin Jabłoński – prezes zarządu
Sebastian Błaszczykiewicz – wiceprezes zarządu

Pełne dane rejestrowe dostępne na EKRS.MS.GOV.PL po wpisaniu numeru KRS spółki.

Organ właściwy w sprawach radiofonii i telewizji: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Spółka podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej